POLİETİLEN HAMMADDE

1950 yılında ilk polietilen boru üretilmiştir. 1970 ‘li yıllarda su ve gaz için II. Jenerasyon polietilen elde edilmiştir. 1990 ‘lı yıllarda ise Bimodal polietilen bulunmuştur. Polietilen boruda mükemmelliği yakalamak için iki önemli özellik istenir; dayanım ve işlenebilirlik. Bu iki özelliği bir arada sağlamak için; bir molekül tanesinin içerisinde iki farklı molekül ağırlığını en uygun ve optimum şekilde bulundurmak gerekir ki bu da bimodal polietilende sağlanabilir. Bimodal molekül yapısında bir polimer taneciğinin içerisinde boruya dayanıklılık kazandıran uzun polimer zincirleri ile kolay işlenebilirlik sağlayan kısa polimer zincirleri en uygun ve optimum şekilde bulunur. Bu özellikte hammaddeyi de ancak yüksek teknolojiye sahip polimer üreticileri sağlar.
Bimodal polietilen borunun bilinen üstünlüklere ilave olarak:

Sehim verme eğilimleri düşüktür.
 
Hızlı ve yavaş ilerleyen çatlamalara karşı boru direnci mükemmeldir.
Daha geniş enine kesit sağlar.
Boru içinden geçen sıvının akış hacmini arttırır.

 

KULLANIM YERLERİ

Su Taşımacılığı
Yeraltı ve Yer üstü İçme Suyu Şebekeleri
Sulama Sistemleri
Yangın Suyu Sistemleri
Denizaltı Geçiş Hatları
Basınçlı Sulama Sistemleri
Enerji Dağıtımı
Doğalgaz ve LPG Sistemleri
Soğutma Suyu Sistemleri
Jeotermal Boru Sistemleri
Atık Suların Deşarjı
Derin Deniz Deşarjları
Atıksu Terfi Hatları
Telekomünikasyon Sistemleri
Kablo Boruları
Diğer Sistemler
Çöp Sistemleri